Hálozatba tápláló

napelemes rendszer

HÁLÓZATBA TÁPLÁLÓ RENDSZER

Váltsa ki villanyszámláját

A hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek a napenergia-hasznosítás jelenleg leggazdaságosabb módját jelentik.

Átlagos fogyasztás esetén a teljes éves villanyszámla kiváltható napelemes rendszerrel.

A villamos hálózat korlátlan felvevőképessége miatt egyetlen kWh napelemmel megtermelt energia sem megy veszendőbe, a nyáron megtermelt többlet energiát télen tudjuk hasznosítani.

Hálózati visszatáplálás esetén a villamos energia szolgáltatóval való elszámolás éves szinten történik.

Fontos tudni, hogy ha az éves elszámolás forduló napján több villamos energiát táplált be a hálózatba a napelemes rendszer, mint amennyit elfogyasztott a háztartás, az energia többletet a szolgáltató már csak a rendszerhasználati díjjal csökkentett áron, de átveszi tőlünk.

Javasolt a meglévő villamos energia igénynél nagyobb rendszer megvalósítása, kivételt képez ez alól, ha a meglévő villamos energia igény növekedése várható rövid időn belül.

Mi alapján határozzuk meg mekkora napelemes rendszerre van szükségünk?

A rendszer méretének meghatározásához az éves villamos energia fogyasztást célszerű alapul venni. Egy ideális tájolású megfelelő üzemi körülmények között működő 1 kW beépített teljesítményű napelemes rendszer megközelítőleg évi ~1200 kWh energiát termel.

Az éves villamos fogyasztás kWh-ban mért értékét 1200-al elosztva tehát jó becslést kapunk arra vonatkozóan, hogy mekkora teljesítményű napelemes rendszer fogja fedezni fogyasztásunkat.

Fentiekben leírt számítás természetesen ideális körülmények esetén igaz, de akkor is nagyságrendi támpontot ad arra, hogy mekkora rendszermérettel szükséges számolni.

Amennyiben nem ideálisak a telepítési körülmények, úgy minden esetben javasoljuk a helyszíni felmérést.

A renedszer méretének meghatározásakor fontos eldöntendő kérdés:

  • smart (SolarEdge) rendszerrel valósuljon meg a beruházás. Ahol is egy kisebb méretű rendszer elegendő lehet egy hagyományos inverter alkalmazásával ellentétben, vagy egyforma méretű rendszer alkalmazása mellett a technológia sajátossága végett akár 10%-al több villamos energia lesz előállítható
  • hagyományos (Huawei) rendszer esetén lehetőség nyílik az alkalmazott technológia alapján későbbiekben tárolási lehetőség alkalmazására is.

RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Miből áll a visszatápláló smart rendszer?

Napelem

Ideális esetben a déli oldalon a déli oldali napsütötte tetőszerkezeten kerülnek telepítésre, és így nyáron árnyékolóként is funkcionálnak.

Optimalizáló

Az optimalizálókkal több energiát lesz képes termelni, továbbá panel szinten is felügyelhetővé válik a rendszer.

Tartószerkezet

A felszereléshez alkalmazott alumínium tartószerkezet időtálló. Rögzítése a tető vízzáró képességét nem befolyásolja.

Inverter

Feladata, hogy a napelemek által előállított egyenáramot átalakítsa a háztartási villamos fogyasztók számára is hasznosítható 230V, 50 Hz-es váltakozó árammá.

Karbantartás

Egy jól megépített és üzembe helyezett rendszer karbantartási költsége elenyészően kicsi. Mivel a rendszerben nincs forgó-mozgó alkatrész, vagy folyadék (mint például a napkollektorokban), élettartamuk rendkívül hosszú, jelenlegi nézetek szerint 30 – 50 év.

Javasolt a rendszeres időközönként történő napelem tisztítás, szennyeződések eltávolítása, valamint időközönként ellenőrző felülvizsgálatok végzése.

Az utóbbi öt év alatt a fotovoltaikus rendszerek beruházási költsége, mintegy 80%-kal csökkent. Ennek köszönhetően egy ilyen rendszer megépítése gyorsan megtérülő jó befektetéssé vált.

Hálózatra tápláló rendszerek esetében fontos tudni, hogy a rendszer üzemeltetéséhez az áramszolgáltató jóváhagyása szükséges. Ezen engedélyeztetési folyamat viszonylag összetett, de napjainkban már rutinszerűen működő eljárás.

Cégünk vállalja az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, a napelemes rendszer tervezését, jóváhagyatását, és természetesen kivitelezését és beüzemelését is.

KAPCSOLAT

Segíthetünk?

Jelentkezzen ingyenes tanácsadásra.