Szigetüzemű

napelemes rendszer

SZIGETÜZEMŰ RENDSZER

Villamos hálózattól
független napelem rendszer

Villamos hálózattól függetlenül működni képes rendszerek.

A hálózatra tápláló rendszerrel ellentétben a sziget üzemű rendszer kialakítása jelenleg még nem a leggazdaságosabb megoldási módja a napelemes rendszereknek, viszont egyre több háztartás érdeklődik eme megoldási forma iránt.

Legfőbbképpen azért, mert ahol nincs a közelben villamos hálózat, vagy a fogyasztás nagyságához mérten bonyolult volna az esetleges hálózati csatlakozás, ott sziget üzemű rendszerek kialakítása javasolt.

Fontos tudni azonban, hogy ezen rendszerek csak annyi energiát tudnak felhasználni, amennyit a rendszerük megtermelt.

Ezért kiemelten fontos a rendszer méretének minél pontosabb meghatározása!

Javasolt alkalmazási területek pl. tanyák, külterületi gazdasági épületek, vadászházak stb.

Hogyan határozzuk meg mekkora sziget üzemű rendszerre van szükségünk?

Készítsünk egy listát, melyen szerepel minden villamos fogyasztó és annak hozzá kapcsolódó teljesítménye, várható működési ideje (teljesítményeket összeszorozva a várható üzemidőkkel megkapjuk a várható energia fogyasztást Wh/hét).

Itt kiderül mely fogyasztók a leginkább energia-igényesek. Itt fontos átgondolni, hogy mely berendezéseket akarjuk mindenképpen működtetni és melyek lesznek, amik csak időszakosan fognak üzemelni. Emellett azt is célszerű megvizsgálni, hogy a nagyteljesítményű fogyasztókat esetlegesen lehet e helyettesíteni más energia forrás segítségével.

A szigetüzemű rendszertípusoknál, a rendszer méretét tekintve kiemelkedően körültekintően kell eljárnunk, hogy a méretezésnél a várhatóan legnagyobb teljesítményre méretezzük a megvalósítandó rendszert.

Pontosan a rendszer költségessége miatt a méretezés csak a fogyasztási szokások ésszerű racionalizálását követően valósul meg, mivel ellenkező esetben a magas energia fogyasztás igen magas költségű rendszer kialakítását vonja/vonná maga után.

Fentieken túlmenően szükséges eldöntenünk, hogy a rendszert egész éven át, vagy csak időszakosan szeretnénk működtetni.

  • A rendszer úgy működik, hogy amikor a napelemek nem, vagy csak alig termelnek energiát, akkor az akkumulátorokról üzemelnek az elektromos berendezések. Ezért fontos végiggondolni, hogy milyen energia igényt kell és milyen hosszú időszakon keresztül kizárólat akkumulátoros üzemben áthidalni. Ez alapján kerülhet meghatározásra, hogy mekkora akkumulátor telepre van szükség a rendszer működtetéséhez.

RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Miből áll a szigetüzemű rendszer?

Napelem

Legtöbb esetben a déli oldali napsütötte tetőszerkezeten kerülnek telepítésre, és így nyáron árnyékolóként is funkcionálnak.

Akkumulátorok

A napelemek által megtermelt energiát akkumulátorokban tároljuk.

Töltésvezérlő

Az inverter segítségével az akkumulátorok által biztosított egyenáramot 230 V, 50 Hz-es váltakozó árammá tudjuk transzformálni, amellyel a legtöbb elektromos fogyasztó működtethető.

Inverter

Feladata, hogy a napelemek által előállított egyenáramot átalakítsa a háztartási villamos fogyasztók számára is hasznosítható 230V, 50 Hz-es váltakozó árammá.

FONTOS TUDNI

Szigetüzemű napelemes rendszer

  • működtetéséhez villamos szolgáltató általi engedély nem szükséges
  • e rendszerek ára a hálózatra tápláló rendszerek árával összehasonlítva minimum 60%-al magasabbak
  • áram állítható elő ott is, ahol hálózati csatlakozásra nincs lehetőség

KAPCSOLAT

Segíthetünk?

Jelentkezzen ingyenes tanácsadásra.